3 семинара са включени в програмата на Конгреса по въпросите на соргото 2021 г.

Семинарът „Отглеждане и генетични успехи“ се състои от две части:
– 1ва част: Предлагани сортове и уроци, извлечени от програми за отглеждане
– 2ра част: Подобряване на ефективността на сортовата селекция в Европа.

Семинарът „Агрономия и производство“ се състои от три части:

– 1ва част: Техническа програма
– 2ра част: Производство на семена на сорго
– 3та част: Иновации в управлението на културата.

Семинарът „Промишленост и преработка“ се състои от три части:
– Сорго и храна за хораa
– Сорго и биоенергия
– Сорго и храна за животни.

Изтеглете програмата на семинарите.