Успешно засяване.

Успешно засяване.

Засяването е важна стъпка за успешното отглеждане на сорго. Следователно то не трябва да бъде пренебрегвано. Зърното му е дребно и нуждите му от топлина са по-високи от тези на другите летни култури. Ето защо температурата при засяване трябва да бъде минимум 12°C. А подготовката на посевното легло трябва да е старателна, за да се постигне правилната дълбочина на засяване и добър контакт на семената с почвата. Семената трябва да се поставят в почвата между 2 и 4 см.

Дата на засяването

Изборът на сортовото развитие трябва да бъде адаптиран така, че културата да достигне период на цъфтеж през юли и етап на зрелост-реколта преди 15 октомври. Най-общо месец май е най-оптималният период за засяване. В някои области температурите на почвата могат да достигнат 12°C още при втората половина на месец април, следователно тогава е възможно да започнете сеитбата. В най-топлите области засяването може да се прави до края на месец юни с много ранни сортове.

Гъстотата на засяване трябва да бъде адаптирана:

– към сорта: колкото по-ранен е той, толкова по-малък е броят семена на клас. Все пак това се компенсира идеално от по-високата гъстота на засяването, отколкото при късните сортове.

– към полезния резерв на почвата: в съхнещите почви прекалено голямата гъстота на засяване благоприятства производството на биомаса, което увеличава конкуренцията между растенията и ускорява изчерпването на водния резерв. В случаите, в които е възможно напояване или ако почвата има голям воден резерв, по-високата гъстота на засяване позволява да се увеличи максимално добива.

Гъстота на засяване в зависимост от групата на ранно зреене на сорта, от вида на почвата и като се предвиди 20% загуба при поникване.

Препоръки за плътността на засяване и броя зърна на декар

Препоръки за плътността на засяване и броя зърна на декар

Сеялка и разстояние:

Междуредието може да бъде между 30 и 80 см дори когато оптималното е между 40 и 60 см. В идеалния случай еднозърновата сеялка позволява да се гарантира най-доброто качество на изпълнение, но засяването може да бъде осъществено и със сеялка за зърнени култури (със затваряне на 1 ред от 2).
Накрая, при всички случаи трябва да се вземе под внимание процентът на загуба при поникването. При добри условия той е около 15 до 20%, но може да бъде по-висок, ако условията на засяване са неблагоприятни (лошо качество на семената, студена почва и др.)

Сортов избор:

Съществуват повече от 300 сорта сорго, вписани в европейския каталог, за зърно и фураж, с много силно подновяване от 2014 г. най-вече с ранните хибридни решения, които са по-ефективни. Освен това сортовият избор е от първостепенно значение за успешно отглеждане на сорго. По-долу ще намерите интернет връзки на дружества за семена, които разполагат в своя каталог със семена сорго:

Caussade Semences
Euralis Seeds
KWS
RAGT Semences
Semences de Provence