Те отглеждат сорго и ни разказват защо

 

Рентабилност, диверсификация, ниска консумация на торове, качествени хибриди, ранно зреене, лесно отглеждане и др. Четирима фермери ни представят предимствата на соргото.

Искате ли да продължите?

Полеви дни, прес-пътувания, конференции и др. Соргото намира израз на всички терени

59,8 милиона тона. Световното производство на сорго е намаляло, а търсенето расте.