Сорго, вода и рентабилност. Фермерите свидетелстват

 

Според Ерик Замбон, Анри-Бернар Картие, Ерве Кламан, Тиери Дювио и Ивон Парер соргото е рентабилно и с ниски нужди от вода.

Искате ли да продължите?

Силаж от сорго в храненето на млекодайни и лактиращи стада.

Запознайте се с нашите демонстративни опитни полета