Соргото не спира да ни изненадва.

 

Създаването на компанията „Couleurs de Plantes“ е предшествано от процес на научноизследователска и развойна дейност, проведен в CRITT Horticole (Регионален център за иновации и трансфер на технологии) в Рошфор (Шарант Маритим, Франция). В този национален изследователски център екип от инженери разработи процеси за извличане на продукти, които са 100% от растителен произход. Разработените техники позволяват да се произвеждат различни цветове, в големи обеми, за да се отговори на индустриалните нужди.

Соргото за производство на бои заема основно място в настоящия диапазон, който включва дузина растителни екстракти. То отговаря на очакванията на производителите, желаещи да интегрират в своите продукти суровини от възобновяем произход, които са напълно проследими и създадени с оглед на опазването на околната среда. От багрила (разтворима форма) или пигменти (неразтворима форма), обхватът на пазарите е доста широк и включва голямо разнообразие от сектори: козметика, текстил, екоматериали, опаковки и др. И търсенето на тези екологично отговорни съставки расте непрекъснато.

https://www.couleurs-de-plantes.com/

Искате ли да продължите?

Сеитба при почва под 12°С.

Динамиката на соргото по света