Соргото може да се реализира на различни пазари. Познавате ли ги? Сорго

Соргото е голямо семейство,
в което всеки член има силен характер.

Сорго за зърно

То е с дребен размер, селекционирано за производство на зърно. Сортовете от този тип имат висок потенциал за добив и отлична устойчивост на болести, причиняващи полягане. Предназначено е основно за хранене на домашни птици и свине (едностомашни) и на второ място за консумация от човека. Но се използва и в производството на биогорива (етанол).


Сорго за захар

Наричано още сладко сорго, то има особеността, както подсказва името му, да натрупва висока концентрация на захар в стъблата си. Извличането на сладките сокове от стъблата прави възможно производството на хранителен сироп или след етап на ферментация на етанола от 1-во поколение. Фермерите го използват под формата на силаж, но енергийната му биомаса може да се използва и при метанизация или за производство на биогорива от второ поколение.


Силажно сорго

Това е фуражно сорго с едри размери за еднократно събиране, като се събира цялото растение. Оценява се заради способността му да произвежда големи количества биомаса. В допълнение към използването му под формата на силаж, той предлага обещаващи възможности за използване при метанизация.


Сорго за биомаса

То е с едър размер и произвежда големи количества богата на фибри биомаса. Може да се използва както при метанизация, така и като благородна суровина в различни индустрии за производство на биоматериали.


Фуражно сорго за многократно събиране.

Съществуват два вида фуражно сорго за многократно събиране: суданско тревно сорго и хибридно сорго, получено чрез кръстосване на двуцветно сорго и суданско тревно сорго. Фуражното сорго за многократно събиране не съдържа скорбяла и е предназначено изключително за едър рогат добитък, или на пасища, или в увити бали след лятно косене, или в силаж. Възможни са две до четири събирания годишно.


Сорго за производство на бои

Това е двуцветното сорго. В Африка, люлката на соргото, то винаги се е използвало за боядисване на кожи, кратуни, тъкани, кошници и др. Оцветителят се извлича от листната обвивка на растението. Разнообразието на пазарите е голямо: козметика, текстил, хранително-вкусова промишленост и др.

Искате ли да продължите?

Общо събрание на Sorghum ID на 26 май.

Соргото присъства във всички области