Соргото е култура, която не спира да расте…

Все повече фермери култивират сорго. Тази култура предоставя разнообразие при ротациите и разрешение на глобалното затопляне (не трябва да се забравя, че 85% от селскостопанските площи не се поливат!). Другият убедителен довод е, че благодарение на хибридите на звездното сорго добивите се увеличават. Резултат: увеличаване на площите и стабилни добиви. Изключително удовлетворителна тенденция за Sorghum ID, която с подкрепата на Европейската комисия работи за развитието на тази култура на бъдещето.

Площите се увеличават за втора поредна година

В ЕС на 28-те, след първото увеличение през 2018 г., площите се увеличават с 19% през 2019 г. През 2019 г. изчисленията на Sorghum ID показват, че площта на сорго за зърно е 174 000 хектара, докато през 2018 г. е била 145 000 хектара. Същото се отнася и за фуражното сорго, чиято площ е 86 400 хектара през настоящата година, т.е. отчита се увеличение с 18% в сравнение с 2018 г. (73 400 хектара).

В Украйна площта на соргото за зърно отчита увеличение от 25% и достига 54 000 хектара. Към момента за Русия няма достоверни данни, които да ни позволят да публикуваме точни цифри както по отношение на соргото за зърно, така и на фуражното сорго, но показателите свидетелстват също така за увеличение.

В Иран, друга държава, в която Sorghum ID провежда информационни кампании, площта е 65 000 хектара (за зърно + фуражно), т.е. увеличение от 40% в сравнение с 2018 г. В Турция площта е 2 000 хектара, основно за фуражно сорго.

Тенденцията на увеличение на площта е обвързана с увеличение на производството, но все още е твърде рано за прогнози. Причината е, че климатичните условия са различни в различните държави – в Източна и Централна Европа са благоприятни за отглеждане на сорго, докато в Западна Европа периодите на засушаване и горещини навредиха на доброто развитие на растенията.

Искате ли да продължите?

Срещи на експертите от Sorghum ID

Доверете се на звездното сорго