Соргото в светлината на прожекторите в Букурещ

 

На 9 ноември в Букурещ се проведе конференцията за соргото, организирана от Lidea, „Алтернатива на царевицата с множество ползи“.

По този повод 150 до 180 души се събраха в “Crown Plaza”, за да споделят своя опит и знания около основната тема: взаимното допълване между царевица и сорго.

Компании за семена, фермери, преработватели (храни за животни и хора, биоенергия и др.), търговци, брокери и асоциации: всички заинтересовани страни във веригата на стойността на соргото бяха представени, за да присъстват на презентациите: история на соргото, цели и стратегия за развитие на реколтата на сорго в Европа, национален пазар на зърнени култури, допълване с царевица, валоризация на соргото във фуражите за свине и агрометеорологични приложения за наблюдение на сушата в Румъния бяха включени в програмата.

След като представиха асоциацията, представителите на Sorghum ID успяха да обсъдят с различните лектори, по-специално Даниел Александру, ръководител на агрометеорологичната лаборатория и Михаела Хабеану, от Националния институт за изследване и развитие в биологията и храненето на животните. Беше и възможност да се срещна с екипа на APPRS, румънска асоциация на производители на царевица и зърнени култури, и присъстващите асоциации на производители.

Фредерик Мулен завърши деня с представяне на своята визия за потенциала на пазара на сорго в Румъния и потвърди усилията на кооператив Axereal за популяризиране на отглеждането на тази зърнена култура в страната.