Заключения от Конгреса от 2016 г.

Първи европейски конгрес по въпросите на соргото: основополагащ акт: „Соргото в Европа – действителен потенциал“

В този контекст успешно се проведе Първият европейски конгрес по въпросите на соргото, на 3 и 4 ноември 2016 г. в Букурещ, Румъния. Това бе първа среща на 250 професионалисти, европейски и световни експерти в сферата на соргото, които обсъдиха разнообразни въпроси, засягащи генетичния прогрес и агрономството, пазарите и търговията, популяризирането и земеделската политика.

Два дня анализа и обмена мнениями, которые привели к четким выводам

Така днес и в бъдеще се разкри действителният потенциал за развитието на соргото в Европа. Макар обаче условията и начините за развитие да бяха идентифицирани, на конгреса бе констатирано, че не съществува нито динамика в този смисъл, нито организиран и структуриран филиал за създаване на общ проект. Ето защо в края на конгреса заинтересованите лица в областта на соргото, от семената до производството и от суровината до преработения продукт, изразиха волята си да се обединят на европейско равнище.

Първият европейски конгрес по въпросите на соргото

е основополагащият акт на организацията „Sorghum ID“ за обединение на заинтересованите от соргото лица в Европа.