От 10 години соргото е включено в нашите продукти.

 

Видео на Ионел АНГЕЛ Директор на дружество КОМБАВИПОР (COMBAVIPOR) (Румъния)
Успешно тествахме сорго за храни за животни (кравеферми и свинеферми), а отскоро имаме търсене от клиенти за храни за хора. Надяваме се да започнем това производство през 2018 г.