Мобилизиране на световните изследователи около соргото.

 

В рамките на 5 дни в началото на юни в Монпелие се проведе 2-рата световна конференция по въпросите на соргото. Фокусирана върху издръжливостта и устойчивостта на културата, изправена пред предизвикателствата на изменението на климата, тази изключителна среща разгледа цялата верига за остойностяване на соргото и основните предизвикателства, които трябва да бъдат посрещнати. Повече от 400 членове на глобалната общност на соргото присъстваха, за да представят работата си и да укрепят или установят нови партньорства. Тяхната ангажираност към тази култура, която предлага толкова много перспективи, е обещаваща за бъдещето.

„Бях много доволен да видя ангажираността и ентусиазма на нашата глобална общност на соргото“,

каза Юрандир Магалаес (Jurandir Magalhaes), президент на Световната асоциация по въпросите на соргото (Global Sorghum Association) (GSA).

Вярно е, че както броят на участниците (повече от 400 души), така и разнообразието на техния географски произход (повече от 40 държави), богатството на профилите (около 150 различни организации) и обхватът на засегнатите теми донесоха удовлетворение на организаторите. Състояща се от 5 пленарни сесии, 20 тематични семинара, 160 постера и многобройни неформални сесии за обмен в изложбено пространство, програмата на конференцията беше особено богата. Освен презентациите и дебатите, участниците оцениха по достойнство и мрежовото измерение на тази среща.

„На едно място, в продължение на няколко дни, успяхме да се срещнем с най-ангажираните и компетентни експерти по сорго в света. Имахме достъп до техния опит и нещо повече, имахме възможност да се срещнем директно с тях и да поговорим. Това улеснява създаването на нови партньорства, споделиха участниците, с които се срещнахме.

Вижте подробната програма и лекторите.

Искате ли да продължите?

Световна конференция по въпросите на соргото

Следваща световна конференция по въпросите на соргото през 2026 г. в Тексас