Кои са агроклиматичните показатели, които оказват най-голямо влияние върху добива на сорго?

 

Соргото е култура, която е по-устойчива от други спрямо изменението на климата. Въпреки това може да се сблъска с агроклиматични явления, които ограничават добива му. За да разбере по-добре тези ограничаващи фактори и по този начин да помогне на производителите да ги избегнат чрез адаптирани практики за култивиране, Arvalis проведе обширно проучване, базирано на база данни от експерименти, проведени в продължение на близо 20 години. Това проучване беше предмет на презентация на Световния конгрес по соргото в Монпелие през юни 2023 г.

Хиляди тестове за по-добро разбиране на ограничаващите фактори за производството на сорго.

Arvalis, GEVES и UFS Sorghum допринасят, в партньорство с мрежа от полеви опити, за оценка на производителността на сортовете сорго за зърно в различни педоклиматични контексти. Тези проучвания, проведени в продължение на 19 години, със средно 22 местоположения и 95 генотипа, оценени в продължение на 3 до 16 години, при дъждовни условия или с напояване, направи възможно изграждането на значителна и стабилна база данни.

Въз основа на тази база данни инженерите на Arvalis извършиха анализи на различни агроклиматични показатели, които вероятно биха повлияли на добива.

8 агроклиматични фактора обясняват 87,6% от добива на сорго

Проведени са наблюдения върху 7 ключови фази от развитието на соргото.

Не по-малко от 8 агроклиматични променливи бяха изчислени за всяка от ключовите фази на цикъла и за целия цикъл.

Изглежда, че 87,6% от добива на сорго зависи от тези 8 агроклиматични променливи. Виждаме също, че най-подходящите променливи са свързани с високите температури и наличието на вода.

Искате ли да продължите?

Европейски конгрес по въпросите на соргото

Соргото Ви пита