Ключови послания, представени на пленарните сесии

 

 

Всеки ден конференцията започваше с пленарна сесия от час и половина, предоставяща думата на експерти по дадената тема. По този начин бяха разгледани разнообразни теми: изменението на климата и устойчивостта на засушаване, изменението на климата и подбора на сортове, развитието на европейския пазар и производствените системи, нововъведенията в културите и устойчивата интензификация, увеличаването на броя на храните, произвеждани от сорго. Всяка пленарна сесия бе последвана от много актуални презентации, представящи основните тенденции, които ще повлияят в бъдеще соргото и научните изследвания през последващите години. Тези сесии бяха възможност за дълги дискусии с аудиторията, по време на които участниците можеха да задават въпроси директно на присъстващите специалисти.

 

Изменението на климата води до спешна нужда от устойчивост и поносимост към суша.

По време на първата пленарна сесия Натали Нобле-Дюкудре (Nathalie Noblet-Ducoudré) (Université Paris-Saclay France) направи равносметка на вече наблюдаваните промени в климата и сподели перспективите за бъдещи промени. „Прогнозите на Междуправителствения комитет по изменение на климата показват, че е вероятно затопляне от 1,5°C да бъде достигнато до 2030 г. и че има голям шанс то да надхвърли 2°C преди края на този век. подчерта тя. Според нея затова в световен план трябва да очакваме по-интензивни горещи вълни, по-чести, по-силни и продължителни засушавания, по-обилни валежи и комбинации от нови климатични катастрофи. Последствията от това са възникващите рискове за производството и достъпността на селскостопански продукти. „Селското и горското използване на земя допринесоха с 22% за общите емисии на парникови газове през 2019 г., но също така могат да допринесат значително за намаляването на емисиите.“ обясни тя в своята презентация, озаглавена „В какъв климатичен контекст протича развитието на селското стопанство?

 

Натали Нобле-Дюкудре
(Université Paris-Saclay Франция)

 

 

 

„Изменението на климата изисква по-бързи и по-реактивни програми за развъждане.“

Греъм Хамър (Университет на Куинсланд, Австралия) и Лора Майор (Corteva Agriscience, Съединени щати), лектори на 2-рата пленарна сесия, обясниха, че чрез комбиниране на симулация на култури и полеви експерименти могат да се оптимизират биологичните познания в услуга на подобряването на културите.
Изменението на климата изисква програми за развъждане, за да се създават по-бързо хибриди, така че селското стопанство да може да се адаптира. Понякога дори трябва да се търсят среди за производство, които все още не съществуват. Ето защо методите за прогнозиране стават все по-важни за земеделските производители.

 

Греъм Хамър
(Университет на Куинсланд, Австралия)

 

 

 

Лора Майор
(Corteva Agriscience, Съединени щати)

 

 


„Нуждите на европейския пазар и еволюцията на производствените системи разширяват възможностите за соргото.

Европейските експерти Валери Броше (Valérie Brochet )(FNPSMS, Франция), Борис Паран (Boris Parent) (INRAE, Франция) и Давид По (David Pot) (CIRAD, Франция) направиха преглед на европейската верига на добавената стойност, показвайки, че соргото предлага големи перспективи за селекционери, производители на семена, фермери, земеделски производители и клиенти. За тях е от съществено значение научноизследователската дейност и производството на сорго да се развиват и да се увеличат инвестициите в научноизследователска и развойна дейност, за да се генерира по-разнообразно предлагане и да се отговори на нарастващото търсене на потребителите.

В отговор на бързо променящите се климатични и социално-икономически условия по света беше също така подчертано, че активното сътрудничество между Европа и Африка в изследванията върху производството и използването на сорго е необходимо за насърчаване на иновациите и улесняване на адаптирането към различни контексти.

 Повече информация

Валери Броше
(FNPSMS, Франция)

 

 

 

Борис Паран
(INRAE, Франция)

 

 

 

Давид По

(CIRAD, Франция)

 

 

 

„Променящите се модели на потребление и глобалните хранителни нужди увеличават търсенето на сорго като хранителна съставка.

Третата пленарна сесия събра изследователи и професионалисти от хранително-вкусовата промишленост, Куаку Гуеби Дуоду (Kwaku Gyebi Duodu) (Университет на Претория, Южна Африка), Моня Карама (Monia Caramma) (Швейцария) и Ърл Рьомер (Earl Roemer) (Nu Life Market, Съединени щати), за да обсъдят продукти, базирани на сорго, храни и развитието на тяхното потребление в света. Те отбелязват, че потреблението на сорго като хранително зърно се увеличава, тъй като соргото отговаря на диетични критерии, нови пазарни възможности и интереса на потребителите към иновативни продукти.
В този контекст производствените системи, базирани на сорго, водещи до качествена храна и създаване на стойност за фермерите, като същевременно смекчават изменението на климата чрез улавяне на въглероден диоксид, са обещаващ път за бъдещето.

Куаку Гуеби Дуоду
(Университет на Претория, Южна Африка),

 

 

 

Моня Карама
(Швейцария)

 

 

 

Ърл Рьомер
(Nu Life Market, Съединени щати)

 

 

 

 

Необходими са иновации в културите и устойчива интензификация, за да се увеличи максимално добавената стойност на соргото на различните пазари.

Четвъртата кръгла маса на конференцията предостави думата на двама университетски преподаватели : Джеймс Шнабъл (James Schnable)(Университет на Небраска, Линкълн, САЩ) и Дилис С. Маккарти (Dilys S. MacCarthy) (Университет на Гана). Двамата учени обсъдиха основно три теми: използването на съществуващи фенотипни данни за иновации в културите, дефинирането на идеотипа на соргото и комбинацията от количествена геномика с дълбоко проучване в 2D и 3D за характеризиране на реакциите на растенията към стрес.

Те също така засегнаха практиките за интензификация на устойчивостта, които стават необходими за оптимизиране на производството и екосистемните услуги в агросистемите на Западна и Централна Африка.

Джеймс Шнабъл
(Университет на Небраска, Линкълн, САЩ)

 

 

 

Дилис С. Маккарти
(Университет на Гана)

Искате ли да продължите?

A kapcsolatok erősítése és új hálózatok kialakítása

Следваща световна конференция по въпросите на соргото през 2026 г. в Тексас