Икономика
на ресурсите.
Соргото
е сигурна култура.

Соргото има ниски нужди от ресурси

както по отношение на торове, така и на продукти за растителна защита. Към днешно време културата е слабо изложена на вредни атаки от био агресори.
Поради способността му да усвоява ефикасно голяма част от минералния азот, наличен в почвата, соргото се нуждае от умерено добавяне на азотни торове. То оставя много малко разтворими остатъци след прибиране на реколтата, което спомага за намаляването на загубата на нитрати във водата. Освен това, много високият прием на азот, свързан с висока плътност и значителен недостиг на вода между фазата на набъбване и изкласяване, може да увеличи риска от макрофомина.

Соргото е слабо изложено на болести и вредители.

Понякога соргото може да бъде обект на паразитни атаки, но обикновено нападението е слабо и не изисква намеса. Най-честите случаи са свързани с листни въшки (особено в източните държави)

Количество абсорбиран азот от сорго за производство на единица продукция

Вид продукцияНужда на единицаПроизводствен потенциал
Сорго за зърно29 kg N/t< 500 kg/Да
25 kg N/t500 - 800 кг/Да
23 kg N/t800 - 1000 кг/Да
21 kg N/t> 1 т/Да
Фуражно сорго за еднократно прибиране16 kg N/t1 т. суха маса /Да
14 kg N/t1 - 1,5 т.
суха маса /Да
12,5 kg N/t1,5 т. суха маса /Да

Не само че соргото консумира малко азотен тор, но в допълнение повече от 40% от азота, използван от културата, се връща в почвата в органична форма, тоест между 6 и 8 кг азот се интегрира в хумуса на почвата.

Соргото не изисква голямо количество торове.

Фермерите са единодушни: соргото консумира малко тор, а добрата му устойчивост на болести и вредители ограничава използването на пестициди. Голям плюс за околната среда и за приходите.

Други ползи

Нови хранителни пазари. Соргото е сигурна култура.

Пазари. Соргото е сигурна култура.