Покана за плакати

За да можете да участвате в Третия европейски конгрес по въпросите на соргото, подайте кандидатурата си до 30 април.

 

Третият европейски конгрес по въпросите на соргото ще се проведе в Тулуза (Франция) на 12 и 13 октомври 2021 г. Подробната програма и процедурата за записване ще бъдат разпространени в началото на май. Конгресът ще се състои от две пленарни сесии и 3 работни групи:

  • Генетика и селекция
  • Агрономия и икономика
  • Преработване и пазари

Основната тема на тези работни групи и пленарни сесии ще бъде генетичната и агрономичната иновация за подобряване и развитие на пазарите за сорго.

Всяка работна група ще включва „основни“ и „кратки“ изказвания по 3 минути за представяне на най-новите проучвания и резултати от изследванията на соргото, както и обобщение на пленарното заседание и излагане на постери на определено за това място в рамките на двата дни на конгреса.

За тази цел Ви каним да ни изпратите до 30 април молбите Ви за участие в изказванията и/или постер, като посочите елементите по-долу:

Начин на участие: изказване или постер

Декларация от максимум 2 страници (400 думи), представена на английски език, под формата на резюме със следните елементи:

  • Тема (например селекция, агрономия, защита, преработка, пазари, маркетинг, и др.)
  • Заглавие
  • Резюме на проучването
  • Автор (имена, образование, научни звания)
  • Институция
  • Държава

 


Отговорите Ви трябва да бъдат изпратени на следния имейл: martin.gomez@fnpsms.fr.

В началото на май ще бъде свикана комисия за оценка на молбите, която да класира предложенията и да избере тези, които могат да бъдат представени устно или като постер.


 

Искате ли да продължите?

Соргото не спира да ни изненадва.

Добив от 8 тона/хектар при сорго за зърно в Северна Франция – вече реалност?