Добри условия за засаждане на сорго

 

Вече е пролет и е време да разгледаме добрите практики за сеитба на сорго. Избор на сорт, гъстота, дълбочина и дата на сеитба, температура на почвата, пространствено разпределение: Aude Carrera, регионален инженер в ARVALIS – Institut du Végétal, ни дава своите съвети как да осигурим добри условия за засаждане на соргото.

Избор на сорт и подходящ парцел

„За да се осигури цикъл на развитие при добри условия, е необходимо да се избере сорт с ранност, адаптиран към климатичните условия на определения сектор, обяснява Од Карера. Ако климатичните условия са ограничени, ще бъде необходимо например да се избере достатъчно ранен сорт, за да се гарантира прибиране на реколтата със зрялост при добри условия.

В допълнение към избора на сорт, е важен и този на почвата: следователно повърхностните почви трябва да се избягват, ако няма възможност за напояване. За да се осигурят оптимални условия за соргото, почвата на парцела трябва да има и задоволителни условия на влажност (което ще улесни поникването), а температурата ѝ не трябва да бъде по-ниска от 12 градуса.

Сеитбата – решаваща стъпка за соргото

Както посочва инженерът, качеството на поникване и покълване влияят върху потенциала за добив на соргото: „Соргото е доста гъсто засята култура, но фазата на засаждане е от решаващо значение, защото това е малко по размер семе, което се нуждае от добри условия, за да поникне“. Освен това сеитбата не трябва да бъде нито твърде повърхностна, нито твърде дълбока: препоръчително е да се използва дълбочина между 2 и 4 сантиметра и доста плитко легло за семената, което благоприятства контакта между семето и почвата.

Изчисляване на гъстотата на засяване

Плътността на засяване на соргото зависи от три основни параметъра: ранност, тип на почвата и степен на загуба при поникване.

  1. Ранност на сорта
    Колкото по-ранен е сортът, толкова по-нисък е индексът на листната площ и по-малък е броят на семената върху метлицата. Следователно е необходимо да се увеличи гъстотата на сеитбата по отношение на по-късните сортове“.
  2. Тип на почвата
    „Гъстотата на сеитба зависи и от водния резерв на почвата: ако сеете много гъсто, благоприятствате развитието на биомасата, което може да изчерпи водните резерви. Следователно е необходимо да се вземат предвид почвените запаси (или напоителните възможности) по време на сеитбата“.
  3. Степен на загуба при поникване
    „Тъй като соргото има малко нисък капацитет за покълване, трябва да вземете предвид 20% загуба на загуба при поникване“.

Какво пространствено разпределение за растенията?

За да не се конкурират помежду си, растенията трябва да са добре разпределени. При соргото разстоянията варират от 30 до 80 см.
„Ако имаме възможност, особено при висока гъстота на засяване, трябва да предпочитаме по-тесни разстояния: в идеалния случай максимум 60 сантиметра, припомня Од Карера.

Разбира се, трябва да вземете под внимание сеялката, с която разполагате: едносеменната сеялка ще бъде предпочитана за оптимизиране на добива, но сеялката за зърнени култури също е подходяща, въпреки че предлага не толкова равномерна сеитба”.

Подпомагане в начален етап

Стартерното торене е истински плюс за осигуряване на по-добра жизненост в началото и равномерно поникване. „Добавен по време на сеитба, този тор съдържа подхранващи елементи като фосфор и азот, които подпомагат вкореняването в началото и установяването на културата, което води до по-добри резултати при добива, добавя Од Карера.

Внимавайте за вредители!

Соргото е по-малко изложено от други култури на нападение от птици, но може да бъде нападнато от почвени вредители. В съответните парцели, където има риск от телени червеи, се препоръчва посевите да бъдат защитени с продукти, адаптирани към този вредител.

 Повече информация

Искате ли да продължите?

INRAE работи върху смилаемостта на зърната от сорго

Многоцелеви