ВЪПРОСНИК #2

Искате ли да продължите?

Соргото стъпва здраво в Европа. Умножени по 4 доказателства.

Пресата обръща специално внимание на соргото