Възможност за всички посетители, търсещи информация за сорго, да намерят отговор само с няколко щраквания

Достъпен на 12 езика, уебсайтът Sorghum ID е предназначен за широката аудитория: производители, преработватели, консултанти, журналисти и др. Той е разработен така, че всеки лесно да може да намери търсената от него информация, като се вземат предвид подходите при четене и областите на интерес на всеки от тях, като съдържанието е възможно най-изчерпателно. Засегнати са следните теми: предимства при отглеждане, пазари, съвети за успешно отглеждане, специфичните качества на соргото със звезди и др. Всяка тема е обособена в отделен раздел с обяснения, фигури, видеоклипове с препоръки, ръководства, достъпни за изтегляне.

Предлага се още: конгресен раздел 21, който представя програмата на следващото издание в Тулуза, Франция следващия октомври; раздел с новини, който се актуализира всеки месец; и библиотека с достъпни за изтегляне около 50 документа.

 

Искате ли да продължите?

Четири години след създаването си филиалът, посветен на соргото, бере плодовете на труда си.

Съвети от специалист за успешна борба с плевелите,