4 روز فنی و مصاحبه‌های بسیاری در این حوزه

 

مخاطبان گشت‌های روزانه‌ی مزرعه‌ای که در ماه سپتامبر در ترکیه برگزار شد فراتر از تعداد بازدیدکنندگان سایت شد. در واقع، با توجه به علاقه زیادی که این محصول جدید ایجاد کرده است، بسیاری از خبرنگاران متخصص در حوزه‌ی کشاورزی تصمیم به ساختن فیلم‌های مستند تبلیغاتی در رابطه با این موضوع گرفته‌اند.

این ویدئوها در یوتیوب و فیسبوک، دو شبکه‌ی اجتماعی که کشاورزان ترکیه آن‌ها را از نزدیک دنبال می‌کنند، در دسترس بوده و هزاران کشاورز آن‌ها را تماشا می‌کنند.

  1. ویدئوهای زیر را تماشا کنید:

ادامه دهیم ؟

بذرهای آینده در نمایشگاه اینداگرا (INDAGRA)

سورگوم به عنوان صنعتی که برای بازارهای آینده‌دار نشان شده است.