کنگره 2021 ثبت نام شروع شده است.

سومین کنگره‌ی سورگوم اروپا که 12 تا 13 اکتبر سال جاری در تولوز فرانسه برگزار خواهد شد، سخنرانانی از سراسر جهان را گرد هم می‌آورد. در این کنگره، به مدت 2 روز، فعالین این عرصه برای تبادل نظر در مورد نقاط قوت و هیجان‌انگیز فرهنگ استفاده از این محصل و بازارهای موجود و امیدوارکننده‌ی آن‌ دیدار می‌کنند. با توجه به تعداد افرادی که با علاقه‌مندی به فراخوان پوستر پاسخ داده‌اند و در نظر گرفتن کشورهای این افراد، می توان گفت توجه به این کنگره بسیار زیاد است.: ثبت نام کنید

 : برنامه‌ی کنگره را مطالعه کنید

 

ادامه دهیم ؟

کنگره 2021 ثبت نام شروع شده است.

سورگوم برای فعالین صنعت کشاورزی مزایا و مهارت‌های مختلفی را به ارمغان می‌آورد