کنگره اروپا 2021 با یک کلیک

 

تمام محتوای کنگره 2021 از طریق وب سایت در دسترس شماست: شما می‌توانید لحظات مهم کنگره، آمار و ارقام و سخنرانی سخنرانان را در این صفحه بیابید.

عنوان: ویژگی‌هایی که می‌توانند پاسخگوی چالش‌های اقتصادی و زیست محیطی آینده باشند: توسعه سورگوم می‌تواند فرصتی برای اروپا باشد.

چاپو: طی این دو روز سخنرانان از چهار قاره، در رابطه با پیشرفت‌های به‌دست آمده و آخرین تحولات در انتخاب انواع، پیشرفت‌های ژنتیکی، زراعت و صنایع تولید و فرآوری، به ارائه نتایج و تجزیه و تحلیل آخرین تحقیقات انجام گرفته پرداختند.

 

دانلود سخنرانی‌های کنگره