کنگره‌ی یوروسید (Euroseed) در پراگ و به صورت از راه دور برگزار خواهد شد

 

کنگره‌ی یوروسید (Euroseed) در پراگ و به صورت از راه دور برگزار خواهد شد

کنگره Euroseed در روزهای 18 تا 20 اکتبر 2021 برگزار خواهد شد. اکثر غرفه‌داران می‌توانند در محل کنگره در پراگ حضور داشته باشند. برای دیگران، سازمان‌دهندگان یک سیستم مشارکت آنلاین (مشروط به ثبت نام) ایجاد کرده‌اند.

 

 

ادامه دهیم ؟

سورگوم برای هر چیزی مصرف دارد

6 پلتفرم گونه تشکیل شده است