سورگوم و گرمایش کره‌ی زمین در صدر اخبار

در طول تابستان 2019 در بسیاری از کشورهای اروپا گرمای بیش از حدی تجربه شد. رسانه‌های جریان اصلی با طرح سوالی جهت جلب توجه دنیای کشاورزی چنین خبری را منتشر کردند: کدام گونه‌های گیاهان بهترین سازگاری را با گرمایش کره‌ی زمین دارند؟ در بین پاسخ‌ها سورگوم رتبه‌ی اول را به خود اختصاص داده است.
برخی از خبرهایی که در رابطه با سورگوم منتشر شده‌اند:

    • در روزنامه‌های پرتیراژ و مهم، لوموند 
    • در برنامه‌های تلویزیونی: ici C dans l’air، تاک‌شوی روزانه‌ای که متخصصان را در پرایم تایم،prime time، گرد هم می‌آورد:

    • در گفتگوی روز بخش خبری کانال France2:

موارد بسیاری از ویژگی‌های سورگوم از جانب روزنامه‌نگاران مورد تأکید قرار گرفت از جمله اینکه از بابت آب و دیگر نهاده‌ها گیاه بسیار قانعی می‌باشد، توانایی ریشه دواندن در عمق را داراست، در کنار دیگر حبوبات برای حیوانات غذای اشتها آوری است و نیز ظرفیت این را دارد که تولید آن در کل اروپا گسترش یابد. این موارد برای آن‌ها نیز اثبات‌کننده‌ی آینده‌ی سورگوم هست.

 

 

 

ادامه دهیم ؟

جلسات و کنفرانس‌های با موضوع سورگوم ادامه دارد.

آیا اطلاعی از آناتومی دانه‌ی سورگوم دارید؟