شرکت Sorghum ID در پاییز سلسله جلسات خود را مجدداً آغاز می‌کند

 

دسامبر، مجارستان

در تاریخ اول دسامبر 2020 کنفرانسی در بوداپست برگزار خواهد شد. این کنفرانس که با همکاری اتاق بازرگانی فرانسه-مجارستان به اجرا گذاشته می‌شود در رابطه با فعالین حلقه‌ی نهایی این صنعت خواهد بود: تولیدکنندگان خوراک دام و صنعتگران بخش مصارف انسانی. در این کنفرانس در کنار مسائلی همچون ارزش تغذیه‌ای دانه‌ی سورگوم و مزایایی از قبیل بدون تانن بودن دانه‌ی این گیاه و عدم وجود ارگانیزم‌های تغییر ژنتیک‌یافته در این محصول، فواید سورگوم برای کشاورزی و محیط زیست نیز توصیف شده و سخنرانی‌های متعددی از سوی متخصصین امر انجام خواهد شد.

 

نوامبر، اتریش

در ماه نوامبر، در نمایشگاه کشاورزی AGRARIA که در روزهای 25 تا 29 نوامبر در شهر ولس (Wels) اتریش برگزار خواهد شد، شرکت Sorghum ID غرفه‌ای را برپا خواهد کرد. هدف از برپایی این غرفه ارتباط گرفتن با تولیدکنندگان می‌باشد تا به سوالات فنی ایشان در خصوص گونه‌های سورگوم، روند تولید و موارد متفاوت مصرف پاسخ داده شود. همزمان، شرکت Sorghum ID در این نمایشگاه در روز 26 نوامبر، ساعت 15:00، کنفرانسی را با موضوع معرفی سورگوم، مزایای آن و مواردی از قبیل زمینه‌های متفاوت مصرف این محصول برگزار خواهد نمود.

ادامه دهیم ؟

تفاوت قیمت فیمابین سورگوم و ذرت در ایالات متحد آمریکا 1.5 برابر شده است!

پشت صحنه‌ی داستان موفقیت سورگوم مجار