سومین کنگره‌ی سورگوم اروپا در روزهای 12 و 13 اکتبر 2021 در تولوز فرانسه (Toulouse) برگزار خواهد شد.

 

 این کنگره دایره‌ی وسیعی از مخاطبان را در بر می‌گیرد: اتاق‌های کشاورزی و اتحادیه‌های حرفه‌ای، متخصصین و انستیتوهای فنی، مؤسسات جمع‌آوری و فرآوری، نهادها و مؤسسات ملی و نهادهای اتحادیه‌ی اروپا، شرکت‌های اصلاح بذر و مقاوم‌سازی زراعی و سایر فعالین زنجیره‌ی ارزش‌زایی سورگوم.

ادامه دهیم ؟

برای ارسال پوستر تماس بگیرید

برای در ارتباط بودن با سومین کنگره‌ی اروپا، درخواست ثبت نام خود را تا 31 مه ارسال نمایید.

سومین کنگره‌ی سورگوم اروپا در روزهای 12 و 13 اکتبر 2021 در تولوز فرانسه (Toulouse) برگزار خواهد شد.