سطح زیر کشت در فرانسه 18 درصد افزایش یافته است.

 

در همه‌ی کشورهایی که سیاست‌های تشویقی در زمینه‌ی تولید سورگوم را اِعمال کرده‌اند سطح زیر کشت این محصول افزایش یافته است. برای سورگوم دانه‌ای، بیشترین میزان رشد در اروپای مرکزی مشاهده شده است: اتریش با رشد 85 درصدی و مجارستان با رشد 50 درصدی. در اروپای غربی نیز رشد قابل توجهی وجود داشته است: فرانسه با رشد 21 درصدی، اسپانیا و ایتالیا با رشد 10 درصدی. در اروپای شرقی وضعیت متفاوتی مشاهده شده است: در رومانی کاهش 25 درصدی و در بلغارستان ثابت مانده است. این در حالیست که در روسیه رشد 15 درصدی و در اوکراین رشد چشمگیر 29 درصدی ثیت شده است. برای سورگوم خوراک دام نیز، وضعیت کشورها تغییرات مشابه را نشان می‌دهد.
در برآورد کلی اروپا، سطح زیر کشت سورگوم دانه‌ای با افزایش 69.000 هکتاری نسبت به سال 2019 به 375.000 هکتار رسیده است. در رابطه با سورگوم خوراک دام، سطح زیر کشت این محصول در سال جاری نسبت به سال قبل 25.000 هکتار رشد داشته و به 209.000 هکتار رسیده است.

سورگوم دانه ای

سورگوم علوفه ای

ادامه دهیم ؟

«Я з оптимізмом дивлюся на майбутнє сорго у Франції.»

Сорго. Собаки та коти вже облизуються!