تولیدکنندگان و صنعتگران محصول برای مصارف انسانی، لطفاً کاتالوگ سورگوم ستاره‌دار را درخواست کنید.

 

 

مصرف‌کنندگان امروزی متقاضی محصولاتی هستند که در شرایط سالم، با شیوه‌ای درست و دارای خطوط نژادی صحیح، با احترام به محیط زیست و به صورت بومی تولید شده باشند. سورگوم غلّه‌ی پر بازدهی است که صنایع کشاورزی و غذایی با اطمینان می‌توانند از آن استفاده کنند.

کاتالوگ سورگوم برای مصارف انسانی را دانلود کنید

 

کاتالوگ به زبان‌های فرانسوی، انگلیسی، ترکی، فارسی، آلمانی و مجارستانی موجود است.

ادامه دهیم ؟

تومای(Toomai) هم سالم و هم بسیار لذیذ است.

نرخ رشد مساحت مراکز تکثیر بذر سورگوم در اروپا طی سال جاری بیش از 58 درصد است.