توصیه‌های تخصصی برای مبارزه‌ موفق با علف‌های هرز

سورگوم خیلی کم در معرض بیماری‌ها و آفات قرار می‌گیرد. با این حال، حملات انگلی ممکن است رخ دهد. البته در بیشتر اوقات، اثر انگل‌ها کم است و نیازی به مداخله ندارد. با این حال، خطرات احتمالی باید به طور کامل شناسایی شده و واکنش‌های مراقبتی صحیح نشان داده شوند. برای داشتن روش‌های موفق در رابطه با سلامت گیاه، پیشنهادات مندرج در این قسمت را مطالعه نمایید.

ادامه دهیم ؟

کنگره 2021 ثبت نام شروع شده است.

برای این که همه افراد پیگیر اطلاعات در مورد سورگوم، بتوانند به راحتی جواب بگیرند…