توسعه بیوگاز سورگوم در لهستان

 

در لهستان، بازارهای متعدد متقاضی سورگوم، تولید زیست توده آن و انعطاف پذیری آن در برابر تغییرات اقلیمی به عنوان ارزش افزوده ارزیابی می‌شود. استفاده از سورگوم در نیروگاه بیوگاز در کنار ذرت، تنوع گیاهی قابل توجهی ارائه می‌دهد. بنابراین می‌توان تولید آن را در کشور به شکل چشمگیری افزایش داد.

گابریل گاوراکی مدیر مزرعه ای در نزدیکی برژنیکا است. محل کار وی یکی از 150 نیروگاه بیوگاز در لهستان بوده و بخشی از مجموعه بزرگ برژنیکا است که حدود 1200 هکتار وسعت دارد. نقش گابریل گاوراکی مدیریت محصولات است. وی بر این باور است که سورگوم در آینده می‌تواند به عنوان ماده خام در نیروگاه‌های بیوگاز مورد استفاده قرار گیرد.

پس از بررسی‌های دقیق و به منظور تنوع بخشیدن به محصولات مورد استفاده در نیروگاه بیوگاز، ما در فصل گذشته بر روی سورگوم تمرکز کردیم. از 25 هکتار شروع کردیم اما در نظر داریم تا فصل آینده مساحت را به 70 افزایش دهیم.

ما یک نوع سیلاژ با زیست توده نسبتاً بالا را انتخاب کردیم که قابل استفاده در بیوگاز است. فکر کردیم که مخلوط 70 درصد سیلاژ ذرت و 30 درصد سیلاژ سورگوم می‌تواند نسبت مناسبی به عنوان ورودی در کارخانه بیوگاز باشد. همچنین از زباله‌های لبنیات و کشتارگاه‌ها و کود مایع استفاده می‌کنیم. انرژی حاصله به شبکه تزریق می‌شود و حرارت به دست امده در مزرعه استفاده می شود.

یکی از مزایای اصلی این محصول این است که به آب بسیار کمی نیاز دارد. در فاصله 24 آوریل تا 17 ژوئن، حتی یک قطره باران در منطقه ما نبارید. اگرچه در کل فصل رشد سورگوم تنها 120 لیتر باران بارید، اما هیچ نشانه ای از خشکسالی مشاهده نشد. نرخ رشد نیز تعجب آور است. در طی دو ماه، گیاهان از دانه‌های کوچک به ارتفاع 4.5 متر رشد کردند. سورگوم جلوی چشمان ما رشد کرد و از همان فصل اول ما را شگفت زده کرد.”

انتشارات آگروفیل: