به سورگوم ستاره‌دار اعتماد کنید

 

این نوع سورگوم که ترکیب تولید و ژنتیک اروپاست، نتیجه اصلاح ژنتیکی بسیار حساس و دقیق و بذرهای بسیار با کیفیت است. در نتیجه این نوع سورگوم پر حاصل، پر سود و مقاوم بوده و بازارهای متنوعی را در دسترس قرار می‌دهد. توضیح این امر ضروری بود! و این مساله با قید عبارت “سورگوم ستاره‌دار” در تمامی اسناد و مکتوبات شرکت Sorghum ID عملی گردید. برای شروع، این عبارت در قالب دو پوستر به کشاورزان و فعالین این عرصه ارائه شد.


پوسترها را نمایش دهید 

عبارت سورگوم ستاره‌دار برای نشان دادن اهمیت این محصول و ویژگی‌های فوق‌العاده‌ی بذرهای با کیفیت آن، از جانب شرکت Sorghum ID در تمامی وسایل و کانال‌های ارتباطی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در واقع، عبارت سورگوم ستاره‌دار در سایت اینترنتی شرکت Sorghum ID و در دفترچه‌های راهنمای بازارهای غذایی، خوراک دام، بازارهای صنعتی و … جای خواهد گرفت؛ برای شروع دو بروشور منتشر شده است که یکی برای کشاورزان و دیگری برای فعالین این عرصه خواهد بود. دفترچه‌های راهنمای منتشر شده را می‌توانید به 12 زبان از طریق این لینک دانلود نمایید :  
کشاورزان سورگوم ستاره دار را انتخاب کنیدکشاورزان سورگوم ستاره دار را انتخاب کنید

ادامه دهیم ؟

فواید سورگوم از منظر کشت تناوبی

آیا می‌دانید؟ می‌توان سورگوم را به عنوان پوشش استفاده کرد