با آرزوی بهترین‌ها در سال 2023!

 

 

 

“با سورگوم به سوی آینده‌ای روشن” / سورگوم ID  در سال 2023 سال زیبایی را برای شما آرزو می‌کند”

سال 2023 از سوی سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) سال ارزن اعلام شد. QU Dongyu مدیر عامل فائو گفت: ارزن یک گیاه سنتی شگفت‌انگیز با ارزش غذایی بالا است. این گیاه می‌تواند نقش مهمی در تلاش‌های مشترک ما برای توانمندسازی کشاورزان کوچک، دستیابی به توسعه پایدار، پایان دادن به گرسنگی، انطباق با تغییرات آب و هوایی، ارتقای تنوع زیستی و تغییر سیستم‌های کشاورزی و غذایی داشته باشد.”

به سال بین‌المللی سورگوم و ارزن بپیوندید!

شکی نیست که آینده روشنی در انتظار سورگوم یا ارزن است!