+18% увеличение на площите в Европа.

 

Във всички държави, в които е въведен план за популяризиране на соргото, засетите площи се увеличават. Що се отнася до соргото за зърно, в Централна Европа се отбелязва най-значителното увеличение: +85% в Австрия и +50% в Унгария. В Западна Европа също се отчита ръст: +21% във Франция, +10% в Испания и Италия. В Източна Европа разликите са големи: намаляване на площите в Румъния: -25%, стабилност в България и значително увеличение в Русия: +15% и най-вече в Украйна: + 29%. Що се отнася до фуражното сорго, тенденциите по държави са същите.

Общото производство на соргото за зърно в Европа обхваща 375 000 хектара, т.е. + 69 000 хектара в сравнение с 2019 г. При фуражното сорго засетите площи тази година достигнаха 209 000 хектара, т.е. + 25 000 хектара в сравнение с предходната година.

СОРГО ЗА ЗЪРНО

Русия : 115 000 ha (+15%)
Франция : 85 000 ha (+21%)
Украйна : 45 000 ha (+29%)
Италия : 51 000 ha (+10%)
Унгария : 30 000 ha (+50%)
Румъния : 14 000 ha (-25%)
Испания : 10 000 ha (+10%)
България : 7 000 ha (stable)
Австрия : 7 500 ha (+85%)
Молдова : 10 000 ha

ФУРАЖ

 

Русия : 85 000 ha (+6%)
Франция : 28 000 ha (+25%)
Украйна : 24 000 ha (stable)
Италия : 14 000 ha (+10%)
Унгария : 15 000 ha (+85%)
Румъния : 5 000 ha (-16%)
Португалия : 8 400 ha (+30%)
България : 2 000 ha (stable)
Австрия : 2 500 ha (+25%)
Чехия : 6 000 ha
Словакия : 5 000 ha
Германия : 10 000 ha
Хърватия : 4 500 ha

Искате ли да продължите?

Аз съм оптимистка по отношение на бъдещето на соргото във Франция

Европейски конгрес по въпросите на соргото