Укрепване на връзките и изграждане на нови мрежи

 

Sorghum ID е динамична асоциация, броят на чиито членове нараства всяка година. Нейните членове редовно обменят мнения по време на тематични срещи, COPIL, Общи събрания… „но разстоянието изисква срещите често да са виртуални“, напомня Валери Броше, представител на асоциацията. „Ето защо искахме да намерим време за споделяне с нашите членове по време на световната конференция в Монпелие“

Сорго и време за споделяне

6 юни, Sorghum ID. събра всички свои членове на неформална вечеря съвсем близо до мястото на конференцията. В менюто на дискусиите соргото естествено заемаше специално място. Тази среща направи възможно укрепването на връзките между членовете и приветстването на новодошлите.

Искате ли да продължите?

Соргото завладява нови позиции – в Soufflet

Sorghum-ID посрещна нови членове