Три основни предимства на соргото като отговор на нарастващите производствени разходи

 

Напрежението на световните пазари, свързано със санитарната криза и след това с войната в Украйна, доведе до постоянно нарастване на производствените разходи в селското стопанство от 19 месеца насам1 по-специално при торовете и препаратите за растителна защита. Към това се добавя намаляването на водните ресурси по климатични причини. НСоргото може да предостави разрешение на тези три проблема.

Според специалистите2 от френския институт по растениевъдство Arvalis, „основните стоки, които са подложени (реколта 2022) или ще претърпят (реколта 2023) увеличение във връзка с цената на енергията и/или наличието на суровини, са торовете, горивото, напояването, сушенето, съхранението, както и препаратите за растителна защита(…)“.

Зърнена култура, която не изисква много торове…

Ниските потребности от торове на соргото са едно от предимствата му. Способна ефективно да поема голяма част от минералния азот, наличен в почвата, тази зърнена култура изисква умерено внасяне на азотни торове. Оставяйки малко разтворими остатъци след прибиране на реколтата, соргото допринася за намаляване на загубите на нитрати във водата.

Количество абсорбиран азот от сорго за производство на единица продукция

Вид продукцияНужда на единицаПроизводствен потенциал
Сорго за зърно29 kg N/t< 500 kg/Да
25 kg N/t500 - 800 кг/Да
23 kg N/t800 - 1000 кг/Да
21 kg N/t> 1 т/Да
Фуражно сорго за еднократно прибиране16 kg N/t1 т. суха маса /Да
14 kg N/t1 - 1,5 т.
суха маса /Да
12,5 kg N/t1,5 т. суха маса /Да

Количеството азот, абсорбирано от соргото за производството на единица продукция.

*Изискванията за единица продукция са изразени за тон произведено зърно за зърненото сорго и за тон сухо вещество от цялото растение за фуражно сорго. Нуждите се измерват според производствения потенциал (по-добра ефективност на N при висок потенциал).

малко препарати за растителна защита

Соргото има двойното предимство, че е изложено в много ниска степен на болести и вредители. В резултат на това са необходими много малко препарати за растителна защита, за да се поддържа в добро състояние.

„Не използвам фунгициди и съвсем малко инсектициди: понякога има атаки на Heliothis, но те са много редки“ – Ерик Замбон, фермер в От Гарон.

и малко вода!

Благодарение на кореновата си система, която прониква на по-голяма дълбочина, соргото изразходва около 30% по-малко вода от царевицата. По този начин допринася за борбата с ерозията на почвата, като същевременно е по-устойчиво на воден стрес.

В контекст, в който контролът върху производствените разходи е от съществено значение, соргото има безспорни качества по отношение на ниската консумация на суровини. Качества, които ще се стават все по-ценни!

За подробна информация 

[1] Source : Bulletin Agreste Conjoncture : https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/
[2] https://www.arvalis-infos.fr/estimez-l-impact-de-la-hausse-des-prix-des-intrants-sur-vos-charges-@/view-37089-arvarticle.html

Искате ли да продължите?

MIRRORS: Изследвания в услуга на прогнозните модели

43ти салон FIMA в Сарагоса, Испания