Третият европейски конгрес по въпросите на соргото ще се проведе в Тулуза (Франция) на 12 и 13 октомври 2021 г.

 

Този конгрес е отворен за широка аудитория: професионални организации и земеделски производители, учени и технически институти, организации за събиране и преработка, национални и европейски администрации, производители на семена и на препарати за растителна защита, както и всички икономически оператори в сферата на соргото.

Искате ли да продължите?

Покана за плакати

За участие в Третия европейски конгрес по въпросите на соргото, внесете кандидатурата си преди 31 май.

Добив от 8 тона/хектар при сорго за зърно в Северна Франция – вече реалност?