Техническа информация за вредителите по соргото.

 

Соргото е издръжлив вид, който обикновено не е изложен на вредители. Въпреки че най-често рискът остава нисък и не изисква намеса, може все пак да бъде нападнато от паразити, особено при високи температурни условия. По-долу ще намерите различни вредители, които могат да се срещнат по соргото:

Насекоми „сондьори“: Sesamia nonagrioides и Царевичен стъблопробивач – Ostrinia nubilalis

Най-честите поражения са перфорации на листата, причинени от царевичен стъблопробивач. Атаките от Sesamia nonagrioides пък се характеризират с наличие на ларви в основата на стъблото. Атаките на насекоми „сондьори“ могат да доведат до полягане в края на цикъла.

 

Zyginidia scutellaris

Симптомите под формата на малки бели петна по принцип се появяват по най-старите листа. Третият или четвъртият последен лист в известна степен не са засегнати от посочените симптоми. Рисковият период е по време на вретененето на соргото. Като цяло рискът е нисък до нулев.

 

Листни въшки

Праговете на вреда в зависимост от видовете листни въшки са следните:

  • Sitobion avenae: 500 листни въшки на растение преди стадий 8-10 лист.
  • Metopolophium dirhodum: 5 листни въшки на растение преди стадий 3-4 лист; 10 листни въшки на растение между 4-6 лист; 20-50 листни въшки на растение между 6-8 лист.
  • Rhopalosiphum padi: всяка втора метлица е колонизирана в рамките на 3 седмици след изкласяването

 

Памукова нощенка – Helicoverpa armigera

Ларвите на памуковата нощенка могат да причинят вреди по соргото, тъй като изяждат репродуктивните органи и новообразуваните зърна. Рисковият период е между цъфтежа и стадия на „пастообразното“ зърно. Прагът на вреда е една гъсеница на метлица.

Искате ли да продължите?

Соргото Ви дава думата

Соргото и новите техники при отглеждането на култури