Съвети от специалист за успешна борба с плевелите,

Соргото е слабо изложено на болести и вредители. Паразитни атаки въпреки това могат да се появят. Най-често заразяването остава ниско и не налага намеса. Но е по-добре ясно да се идентифицират потенциалните рискове и да се прилагат правилните средства за защита. Тук са налични всички наши съвети за успешна санитарна грижа. Успешна санитарна защита.

Искате ли да продължите?

Четири години след създаването си филиалът, посветен на соргото, бере плодовете на труда си.

Соргото крие повече от един коз за хранително-вкусовата промишленост