Соргото и новите техники при отглеждането на култури

 

Селското стопанство на утрешния ден трябва да продължава да бъде ефективно и рентабилно, но и да отговаря на новите предизвикателства пред обществото, сред които е опазването на околната среда. За тази цел трябва да се разработват нови селскостопански практики. Ние предлагаме нови насоки, за да помогнем на селскостопанските производители в избора им на тези практики. Ето разясненията на Жан-Люк Вердие, инженер от Арвалис, Институт по растениевъдство. Отговорник по селскостопанската практика относно соргото.

Искате ли да продължите?

11 % протеин!!!

Соргото Ви дава думата