Сеитба при почва под 12°С.

 

 

Във всяка страна експериментът ще се проведе с 4 различни сорта: ранни или много ранни. И за всеки от тях ще бъдат тествани 3 плътности на сеитба. По този начин можем да проучим сеитбата под брезент с висока плътност.

Ако резултатите са добри, това ще проправи пътя за по-ранна сеитба, особено на сорго от зърно, което би позволило да се предвидят по-ранни реколти с по няколко дни или дори с по няколко седмици. Възможност, която ще позволи събиране на реколти преди октомври, период, през който дъждовете създават много проблеми. След няколко месеца ще Ви представим резултатите.

Искате ли да продължите?

Покана за плакати

За участие в Третия европейски конгрес по въпросите на соргото, внесете кандидатурата си преди 31 май.

Третият европейски конгрес по въпросите на соргото ще се проведе в Тулуза (Франция) на 12 и 13 октомври 2021 г.