Развитие на биогаз от сорго в Полша

 

Многобройните пазари, предлагани от соргото, производството на биомаса, устойчивостта му на изменение на климата и т.н. се разглеждат като активи в Полша. В инсталациите за биогаз, като алтернатива на царевицата, предлага интересна диверсификация. Ето защо производството му може да нарасне значително в страната.

Габриел Гаврацки е управител на ферма, разположена близо до Кентшин. Във фермата, в която работи, се намира една от 150-те инсталации за биогаз, изградени в Полша. Той е част от голямата група Brzeźnica, която обхваща почти 1200 хектара. Габриел Гавраки се занимава с управлението на културите. За него соргото има бъдеще като суровина за инсталациите за биогаз.

„За да разнообразим културите, използвани като суровини в нашата инсталация за биогаз, след внимателно обмисляне се фокусирахме върху соргото през последния сезон. Започнахме с 25 хектара, но през следващия сезон ще увеличим площта до 70 хектара. 

Избрахме силажен сорт със сравнително висока биомаса, което е особено важно за използването за производство на биогаз. Решихме, че смес от 70% царевичен силаж и 30% силаж от сорго ще бъде подходяща пропорция за инсталацията за биогаз. Освен това използваме отпадъци от мандри и кланици, както и тор. Събраната енергия се инжектира в мрежата и топлината се използва във фермата.
Едно от основните предимства на тази култура е, че изисква малко вода. От 24 април до 17 юни в нашия регион не е паднала нито една капка вода. Не забелязахме симптоми на суша, въпреки че паднаха само 120 литра дъжд през целия вегетационен период на соргото. Скоростта на растеж също е удивителна. В рамките на два месеца растенията пораснаха от малко семенце до височина 4,5 метра. Соргото расте пред очите ни и ни изненада положително от първия сезон.“

Публикувано в Agrofil

Искате ли да продължите?

Соргото Ви пита

Европейски конгрес по въпросите на соргото