Производители на храни –
потърсете наръчника на соргото със звезди.

 

 

Съвременният потребител днес търси здравословни продукти с проследим произход, произведени в близост и с грижа за околната среда. Соргото е сред тези здравословни зърнени култури, на които специалистите в хранително-вкусовата промишленост могат да се доверят.

ИЗТЕГЛЕТЕ НАРЪЧНИКА ЗА ХРАНИ

Ръководството е достъпно на френски, английски, турски, персийски, немски, унгарски.

Искате ли да продължите?

Супер Toomai – супер устойчиво, супер добро

+58%. Такова е увеличението на площите за производство сорго за семена в Европа през тази година.