Пазарите за сорго имат бъдеще и ви определят среща на 12 и 13 октомври в Тулуза.


Обща програма на Третия конгрес по въпросите на соргото

12 ОКТОМВРИ 2021 Г., ВТОРНИК
Пленарно заседание

9 ч. Посрещане на участниците

10 ч. Встъпителна реч на конгреса

10 ч. и 15 мин. Представяне на асоциация Sorghum ID: мисии, постигнати резултати, проекти

10 ч. и 45 мин. Глобални и европейски икономики на соргото. Състояние и перспективи

11 ч. и 15 мин. Селското стопанство е изправено пред климатични и екологични предизвикателства

12 ч. Световна конференция за сорго, представяне на изданието през 2023 г.

12 ч. и 30 мин. Обяд

14 ч. – 18 ч. Семинари
3 семинара ще се проведат едновременно: Генетика, Агрономия, Преработка

След 19 ч. Коктейл и вечеря

13 ОКТОМВРИ 2021 Г., СРЯДА
Пленарно заседание

9 ч. Възобновяване на работата – Дискусии около плакатите

10 ч. и 30 мин. Обобщение на семинар Генетика

11 ч. Обобщение на семинар Агрономия

11 ч. и 30 мин. Обобщение на семинар Преработка

12 ч. Препоръки: Култивиране и преработка на сорго, шанс за местното население

12 ч. и 30 мин. Заключителна реч на конгреса „Сорго: Ангажиран сектор с обещаващи пазари“

13 ч. Обяд

Искате ли да продължите?

Силаж от сорго в млекопроизводството. Какви са предимствата?

Соргото може да се реализира на различни пазари. Познавате ли ги? Сорго