Общо събрание на Sorghum ID на 26 май.

 

Членовете на Sorghum ID са поканени да участват в следващото Общо събрание, по време на което ще се проведе и извънредното Общо събрание. Тези събития ще се провеждат онлайн и трябва по-специално да дадат възможност за утвърждаване на устава на асоциацията, подновяване на 1/3 от Управителния съвет, както и валидиране на сметките на асоциацията.

Искате ли да продължите?

Пазарите за сорго имат бъдеще и ви определят среща на 12 и 13 октомври в Тулуза.

Покана за плакати

За участие в Третия европейски конгрес по въпросите на соргото, внесете кандидатурата си преди 31 май.