С най-добри пожелания за 2020 г.! От СОРГО

Continue ?

Соргото и глобалното затопляне в новините.

800 000 тона. Това е обемът сорго, консумиран от Испания от септември 2018 г до днес, което е 10 пъти повече в сравнение с 2015 г. !