Какво ново на www.sorghum-id.com


Вече изпълненият със съдържание сайт продължава да се обогатява.

Сайтът на Sorghum ID бе създаден, за да предостави пълна информация за соргото на професионалистите – фермери и преработватели и на всички, които искат да научат повече за тази култура. За по-бързо ориентиране на интернет потребителите и за по-лесно откриване на отговорите на въпросите, които те си поставят, информацията е организирана по теми

  • В раздел „Култура“: предимствата, свързани с производителността, екологията, водата и пестенето на ресурси
  • В раздел „Пазари“: цялата полезна информация относно възможностите за използване на соргото, относно фуражите, продуктите, предназначени за консумация от човека или индустриалните пазари
  • В раздел „Агрономия“: всички съвети за успешно отглеждане на културата – от избора на сорт до датата на реколтата, като не се пропускат техниките за борба с плевелите и препаратите за растителна защита
  • В раздел „Новини“: ежедневно, цялата информация, свидетелстваща за жизнеността на соргото и динамиката на действащите лица.
  • В раздел „Библиотека“: всички налични документи – технически публикации и ръководства, презентации от конгресите и др.

В момента се извършват съществени актуализации. Първо се изготвят на френски език и след това ще бъдат преведени на останалите единадесет езика.

 

 

Създаване на рубрика за „сорго със звезди“

„Соргото със звезди“ представлява гамата хибридно сорго, предложено от европейските производители на семена. Основната му характеристика е, че предлага най-доброто сред хибридите и отлично качество на семената. Така че заслужаваше отделна рубрика, която от съвсем скоро е факт.

 

Искате ли да продължите?

Зад кулисите на историята на успеха на унгарското сорго.

Sorghum ID подновява организирането на срещи през есента