Доверете се на звездното сорго

 

Соргото, продукт на европейската генетика и производство, е гаранция за строга селекция и отлично качество на семената. Резултат: рентабилност, устойчивост и множество пазари. Необходими са умения обаче! И разполагате с тях благодарение на наименованието „звездно сорго“, представено в информационната кампания на Sorghum ID. И като начало ето двата постера, предназначени за фермерите и преработвателите.


ИЗТЕГЛЕТЕ ПОСТЕРИТЕ

Информационната кампания относно звездното сорго ще бъде разработена във всички материали на Sorghum ID, за да се изтъкнат изключителните качества на тази култура и на висококачествените семена. Звездното сорго ще бъде представено на сайта на Sorghum ID и в поредица от наръчници, посветени на конкретни теми: пазари за хранителни продукти, храни за животни, приложение в промишлеността и др. Като начало Ви представяме два – един за фермерите и втори – за преработвателите. Те са налични на 12 езика и можете да ги изтеглите от тук:
Уважаеми фермерю, поинтересувай се от звездното сорго.Уважаеми индустриалецо, поинтересувай се от звездното сорго.

Искате ли да продължите?

Ползите от соргото при ротациите.

Знаете ли, че соргото може да се използва като растителна покривка?