کاشت سورگوم در خاک با دمای کم‌تر از 12 درجه

 

 

 

این آزمایش در هر کشور با کشت 4 گونه‌ی زودرس یا خیلی زودرس انجام خواهد شد. برای هر گونه نیز 3 نوع تراکم کشت در نظر گرفته خواهد شد. به این ترتیب اثر کشت با تراکم بالا در زیر پوشش اندازه‌گیری خواهد شد.

در صورتیکه نتایج آزمایش مثبت باشد، به ویژه برای سورگوم دانه‌ای امکان کشت زودهنگام‌تر میسر شده و در نتیجه‌ی آن برداشت محصول چند روز زودتر یا حتی چند هفته زودتر ممکن خواهد بود. بر این اساس، امکان برداشت محصول پیش از شروع باران‌های شدید که مشکل‌زا می‌شوند، به خصوص بارش‌های ماه اکتبر، به وجود خواهد آمد. برای مشاهده‌ی نتایج آزمایش باید چند ماه دیگر صبر کرد.

ادامه دهیم ؟

سومین کنگره‌ی سورگوم اروپا در روزهای 12 و 13 اکتبر 2021 در تولوز فرانسه (Toulouse) برگزار خواهد شد.

آیا تولید سورگوم به میزان 8 تن در هکتار در شمال فرانسه به این زودی ممکن خواهد بود؟