Съвети от специалист за успешна борба с плевелите,

Инженерът от Арвалис – Институт по растениевъдство [Arvalis -Institut du végétal], Сандрин Волан, споделя практически съвети по отношение на предизвикателствата, подхода, периодите преди и след покълването, окопаването, подбора на сорт и др. в рамките на 3 минути.

Искате ли да продължите?

+5 до 10% в Европа, +40% в Иран – очакваните площи за сорго се разрастват през 2019 г.

През февруари и март соргото бе на преден план в много държави.