Срещите през 2023 г.

 

През 2023 г. Sorghum ID ще участва в много панаири
за насърчаване на отглеждането и използването на сорго!

Дати и панаири

 

Среща на върха за устойчиви храни

14-то европейско издание
15 и 16 юни 2023 г
Амстердам, Холандия

Срещата на върха ще разгледа актуални въпроси: Как се развиват проблемите на безопасността и устойчивостта в хранително-вкусовата промишленост? Как да насърчим регенеративното земеделие? Какви са новите устойчиви съставки?

Соргото ще бъде в светлината на прожекторите на щанда на Sorghum ID, а Мония Карама (Macaronicus SA) ще говори в секцията за храна.

 

 

Световна конференция по соргото

От 5 до 9 юни 2023 г. – Монпелие

Обхванати основни теми

– Овладяване на генетичния потенциал на соргото за справяне с климатичните и екологични предизвикателства
– Оптимизиране на техниките за производство на сорго, за минимизиране загубите и максимално увеличаване на добивите във фермата
– Дефиниране на ролята на соргото за възстановяване на почвата и подобряване на устойчивостта на глобалните селскостопански системи
– Укрепване на веригите за стойност, системите за семена и бизнес възможностите за изграждане на по-устойчива и печеливша индустрия за сорго
– Изследвайте нови хоризонти в развитието на пазара и създаването на продукти с висока добавена стойност.

 

Запознайте се с програмата
Запишете се още сега на официалния сайт