Срещите през 2023 г.

 

През 2023 г. Sorghum ID ще участва в много панаири
за насърчаване на отглеждането и използването на сорго!

Дати и панаири

 

 

Дни на полето в България
От 25 до 27 юли, Добрич, България

 

 

 

 

 

 

 

Farm Connect (салон, посветен на селското стопанство)

От 31 август до 3 септември, Слобозия, Румъния
Farm Conect Romania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни на полето в Турция

От 6 до 9 септември, Текирдаг, Турция
(организирани от DLG)

 

 

 

 

 

Учебно пътуване до Франция
Сектори за производство на семена царевица и сорго
От 26 до 28 септември